Χειροπρακτική Ackermann

Ο Dr. Ackermann έχει αναπτύξει με επιτυχία την μέθοδο της Ήπιας Χειροπρακτικής, για την επιτυχή αντιμετώπιση του πόνου, όπως ο πόνος της πλάτης, του αυχένα και ο πονοκέφαλος.

Πρόκειται για μια αποτελεσματική ήπια χειροθεραπευτική θεραπεία που εφαρμόζεται στις υποκινητικές περιοχές και έχει σαν θεραπευτικό στόχο την βελτίωση και επαναφορά του εύρους της κίνησης και της λειτουργικότητας καθώς και την εξάλειψη του πόνου αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με δυσλειτουργία στη σπονδυλική στήλη, τις περιφερικές αρθρώσεις και τα σπλάχνα.