Κατ'οίκον Θεραπεία

Όταν οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν τη μετάβαση  στις εγκαταστάσεις μας, έμπειροι και εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες  σας στο σπίτι.

Ως πλεονεκτήματα της συνεδρίας κατ’ οίκον συγκαταλέγονται η λειτουργική προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον και η αποφυγή μετακινήσεων όταν δεν είναι εφικτό.